Några regler

  • Bastun får bokas max 2 timmar/dag och lägenhet.
  • Varje lägenhet får ha max två bokningar åt gången.
  • Har man inte börjat nyttja sin tid efter 30 min så räknas den som ledig.
  • Använd sittduk/handuk i bastun. 
  • Rökning är förbjuden.
  • Bastun och duschutrymme ska städas efter användning. 
  • Sopor skall slängas och får ej lämnas kvar. 
  • Måndagar är bokningsfri både för damer och herrar.

Kontakta bokningsansvarig om du får problem med din bokning:
Anne Lindkvist,